Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Hà Nội - Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Thiên An Môn - Thiên Đàn - Vạn Lý Trường Thành - Hà Nội

Khởi hành 26/05; 09, 16,23,30/6; 05, 14, 19,28/7; 09, 16, 23, 30/8; 13/9, 20/9/2019

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Hàng không Air China

Giá từ: 10.590.000₫

Hà Nội - Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành 2019

Khởi hành 25/4; 2,9,16,30/5; 6, 13,20,27,11/6; 4,11,18,25,23/7; 6,20,8,15,22,30/8; 12,19,26,24/9; 3,17,24,22/10/2019

Giá từ: 8.399.000₫

Vương quốc Anh - Scotland: London - Windsor - Stone Henge - Bibury - Oxford - Manchester -York - Edinburgh

Khởi hành: 19/04, 23/05, 23/06, 25/07, 29/08, 10/10, 26/11, 23/12

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 75.900.000₫

Du Lịch Anh - Scotland 2019: Hà Nội - London - Edinburgh - Manchester - Lâu Đài Winsor - London - Hà Nội

Khởi hành: 23/5; 20/6; 25/7; 22/8; 26/9/2019

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines

Tiêu chuẩn 3*, 4*

 

Giá từ: 65.900.000₫

Hà Nội - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc - Hà Nội thứ 6 hàng tuần hè 2019

Khởi hành 31/05; 07, 14, 21, 28/06; 5, 12, 19, 26/07; 2, 9, 16, 30/08/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + Ô tô

Giá từ: 10.890.000₫

Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội bay Vietjet Air 2019

Khởi hành 1,7,8,14,15,21,22,28,29/06; 5,6,12,13,19,20,26,27/07; 2,3,9,10,16,17,23/08/2019

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6.490.000₫

Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội bay Air Asia 2019

Khởi hành 22, 29, 31/05; 5, 6, 12, 19, 20, 26/06; 3, 4, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31/07; 7,10,17/08; 31/8/2019

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6.490.000₫

Hà Nội - Myanmar - Yangon - Bagan - Hà Nội hè 2019

Khởi hành 30/05; 20/06; 25/07; 29/08/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + Ô tô

Tiêu chuẩn 3-4*

Giá từ: 9.900.000₫

Hà Nội - Yangon - Kyaikhtiyo - Bago - Hà Nội hè 2019

Khởi hành 28/03; 06/04; 09, 16, 20, 25/05; 08, 13, 20, 29/06; 12,19,26/07; 08,15,22/08/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 8.900.000₫

Du lịch Trung Quốc 2019: Thượng Hải - Hàng Châu - Tây Đường - Tô Châu - Bắc Kinh

Khởi hành 20/04; 22/06/2019

Thời gian 7 ngày 6 đêm

Hàng Không Viet Nam Airlines - Tầu cao tốc Tô Châu - Bắc Kinh 

Giá từ: 16.590.000₫

Hà Nội - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc - Hà Nội 2019

Khởi hành 28/4 – 02/0/2019

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Tiêu chuẩn 3*

Hàng không Vietjet Air

Giá từ: 13.990.000₫

Hà Nội - Daegu - Geyongju - Jinhae - Busan - Hà Nội

Khởi hành 29/03; 03,04,10,17,18,24/04; 08,09,15,16,22,23,29,30/05; 05,06,12,13,19,20,26,27/06; 01/05 và 02/05/2019

Giá từ: 12.900.000₫