Tìm kiếm
Xem thêm

Khởi hành: 27, 28, 29/04; 16, 23, 30/05; 06, 13, 20, 27/06; 04, 11, 18, 25/07;  01, 08, 15, 29/08

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 7.990.000₫

Khởi hành thứ 5 hàng tuần

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Hàng không VietJet Air + xe đời mới

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 8.490.000₫

Khởi hành: 28.12.2017; 17.02; 18.02; 19.02; 20.02; 21.02; 22.02.2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Hàng không VietJet + Ô tô

Giá từ: 9.590.000₫

Khởi hành theo yêu cầu

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay + Ô tô + Tàu thủy + Tàu cao tốc

Giá từ: 11.990.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 23/01 (29 Tết) & 30/01 (Mùng 06 Tết); 24/01 (30 Tết); 25/01 (Mùng 01 Tết); 20/02; 12/03; 30/04; 28/05; 04,18/06; 02, 09, 16,23, 30/07; 04/08/2020 

Giá từ: 9.890.000₫

Khởi hành: 04, 11, 18, 25/02; 3/3; 10, 14, 17, 24/04;  08, 12, 15, 22/05; 05, 09, 12, 23/06;  03, 07, 10, 17, 24, 28, 31/07  14, 18, 21, 28/08; 04, 11/09/2020

Giá từ: 9.790.000₫

Khởi hành: 08, 15, 22, 28, 29/04; 06, 13, 26, 27/05; 02, 03, 10, 16, 17, 24, 30/06; 01, 08, 14, 15, 22, 29/07; 04, 5,11, 12, 19, 26/08/2020

 

Giá từ: 8.990.000₫

Khởi hành: 08, 22/04; 13/05; 03, 17/06; 01, 15/07/2020 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Máy bay TROD & Ô tô

Giá từ: 11.090.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 25, 31/1; 22/02; 02, 12/3; 08,16,22/4; 10, 24/6; 08, 16,26/7; 08,15/8; 09, 16/9/2020

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 16.490.000₫

Khởi hành: 3, 10, 17/1; 7, 14, 21, 28/2; 11, 13, 25, 27/03; 08, 10, 17, 22/04; 01, 06, 15, 20, 29/05; 03, 12, 17, 26/06; 01, 10, 15, 24, 29/07/; 07, 12, 21, 26/08/2020...

 

Giá từ: 9.490.000₫

Khởi hành: 6, 13, 20/1; 3, 10, 17, 24/2; 02, 16, 30/3; 13, 27/04; 11, 25/05; 08, 22/06; 06, 20/07; 03, 17/08; 14, 28/09; 12, 26/10; 09, 23/11; 07, 21/12/2020

Giá từ: 8.990.000₫

Khởi hành: 26/01/2020 (Mùng 2 Tết)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Ô tô, tàu cao tốc

Giá từ: 6.490.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 29/04/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 22.490.000₫

Thời gian: 24/09; 29/10; 19/11/2019

Phương tiện: Hàng không Vietjet Air/ Ô tô

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 28.490.000₫

Khởi hành: 21/06/2019

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 34.490.000₫

Khởi hành: 16/05/2019

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 32.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 02, 25/4; 15, 29/5; 05, 12/6/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Giá từ: 49.900.000₫

Khởi hành: 24/4; 12/6; 26/9; 23/10/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Phương tiện: Máy bay, ô tô

Giá từ: 149.900.000₫

Thời gian: 16 ngày 15 đêm

Phương tiện: Máy bay, ô tô

Giá từ: 104.990.000₫

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Phương tiện: Máy bay, ô tô

Giá từ: 69.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 14/02, 28/02, 13/03, 27/03, 17/04, 8/05, 12/06, 26/06/2020

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 43.900.000₫

Khởi hành: 15/03; 12/04; 10/05; 31/05; 14/06; 05/07; 16/08; 15/09; 24/09; 25/10/2020

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 42.900.000₫

Khởi hành: 6/11-12/11/2019

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hàng không China Southern Airlines 

Giá từ: 41.900.000₫

Khởi hành: 25/7, 1/8, 22/9, 10/10, 21/11

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 47.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 26, 27/1/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay, ô tô

Giá từ: 28.900.000₫

Khởi hành: 5, 19, 26/11; 04/12/2019; 04, 11/3/2020

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates Airlines 

Giá từ: 23.990.000₫

Khởi hành: 14/07; 21/08; 25/9; 2, 15/10; 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates

Giá từ: 21.990.000₫

Khởi hành 20/02; 20/03; 27/03; 10/04/2019

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates Airway

Tiêu chuẩn 4 - 5*

Giá từ: 21.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 29/12/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Cathay Dragon

Giá từ: 17.980.000₫

Khởi hành 12, 18/4; 16, 23, 30/05; 6, 13, 20, 27/06; 4, 11, 18, 25/07; 8, 15, 22/08; 12, 26/09; 10, 24/10/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 13.360.000₫

Khởi hành 19, 31/05; 07, 14, 21, 28/06; 12,19, 26/07; 09, 16/08; 13, 27/09; 11, 25/10/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 12.680.000₫

Khởi hành 04 & 18/05/2018

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Hongkong Airlines và Air Macau

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 18.180.000₫

Xem thêm

Khởi hành hàng ngày

Thời gian 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm

Tiêu chuẩn 4*

Phương tiện ô tô

Giá từ: 1.350.000₫

Thời gian: 3 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa

Giá từ: 2.050.000₫

Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa 

Giá từ: 1.500.000₫

Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa

Giá từ: 1.300.000₫

Xem thêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 13/2/2020

Phương tiện: Tàu hỏa K4 điều hòa + ô tô

Giá từ: 5.990.000₫

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 12/2/2020

Phương tiện: Tàu hỏa + Ô tô

Giá từ: 5.990.000₫

Khởi hành thứ 6, 7 hàng tuần từ tháng 5, 6, 7, 8/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietjet Air

Giá từ: 5.590.000₫

Khởi hành 27/04; 31/05; 07, 14, 21, 28/06; 05, 12, 19, 26/7; 02/08; 09, 16/08/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Phương tiện máy bay, Ô-tô

Giá từ: 5.090.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 16, 30/10; 6, 27/11; 11, 18, 25/12/2019; 12, 26/2/2020; 04, 11, 18, 25/3/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6.790.000₫

Khởi hành 10, 17, 24, 31/05; 7, 14, 21, 28/06; 5, 12, 19, 26/07/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + Ô tô

Giá từ: 6.790.000₫

Khởi hành 24/11, 22/12; 16/03/2019

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Máy Bay + Ô Tô

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 5.690.000₫

Khởi hành 1,7,8,14,15,21,22,28,29/6,  5,6,12,13,19,20,26,27/7 và 2,9,16,23/8/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 6.990.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 19/10/2019; 02/11/2019; 16/11/2019; 30/11/2019; 14/12/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietnam Airline

Giá từ: 6.590.000₫

Khởi hành 9,16,23,30/05; 6,13,20,27/06; 4,11,18,25/07/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + ô tô

Giá từ: 6.990.000₫

Khởi hành: 27/4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng Không Vietjet

Giá từ: 9.800.000₫

Khởi hành: 27/4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng Không Vietjet

Giá từ: 9.950.000₫

DU LỊCH THÁI LAN

DU LỊCH HÀN QUỐC

DU LỊCH CHÂU ÂU