châu khác

Sắp xếp theo:
Du lịch Nam Phi 8 Ngày 7 Đêm: Johannesburg - Pretoria - Sun City - Cape Town

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Bay hàng không Singapore Airlines

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

Giá từ: 60.900.000₫

Du lịch Nam Phi - Dubai 9 Ngày 8 Đêm

Thời gian: 9 Ngày 8 đêm

Bay hàng không Singapore Airlines

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

Giá từ: 81.500.000₫

Du Lịch Australia 2016: Melbourne – Sydney

Ngày khởi hành: 25/11, 27/12/2016

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Bay hàng không Thai Airways /Vietnam Airlines

Giá từ: 52.900.000₫

Du lịch Úc (Australia) - Newzealand: Sydney - Auckland - Rotorua - Melbourne

Ngày khởi hành: 28/04, 28/05

Thời gian 7 Ngày 6 đêm

Bay hàng không Vietnam Airlines

Tiêu chuẩn khách sạn 3*

Giá từ: 77.500.000₫

Du lịch Úc (Australia): Sydney – Canberra – Melbourne

Ngày khởi hành: 28/04, 28/05, 28/06, 28/07

Thời gian: 7 Ngày 6 đêm

Bay hàng không Vietnam Airlines

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 58.500.000₫

​Du lịch Hoa Kỳ: Los Angeles – Las Vegas – San Diego – Hawaii

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

Thời gian: 9 Ngày 8 đêm

Bay hàng không China Airlines

Khách sạn 4*

Giá từ: 72.900.000₫

Du lịch Hoa Kỳ: Khám phá bờ Tây nước Mỹ

Ngày khởi hành theo yêu cầu

Thời gian 6 Ngày 5 đêm

Hàng không Eva Airlines hoặc China Airlines

Giá từ: 51.900.000₫

Du lịch Hoa Kỳ: Khám phá bờ Đông nước Mỹ trong 6 ngày

Ngày khởi hành theo yêu cầu

Thời gian 6 Ngày 5 đêm

Hàng không máy bay

Khách sạn 3 sao

Giá từ: 53.900.000₫

Du lịch Hoa Kỳ: Toàn cảnh nước Mỹ trong 10 ngày

Ngày khởi hành theo yêu cầu

Thời gian 10 Ngày 9 đêm

Hàng không BR / CI / KE / AA / UA

Khách sạn 3*

Giá từ: 69.900.000₫