du lịch trung quốc

Sắp xếp theo:
Tour du lịch Trung Quốc: Hà Khẩu -Thạch Lâm - Côn Minh

Lịch trình: 5 Ngày - 4 Đêm

Phương tiện: Ô tô, Sử dụng Hộ chiếu
Khởi hành: 21/09 & 20/10/2016

Giá từ: 8.690.000₫

Tour Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc [ Thứ 6 hàng tuần ]

Thời gian5 ngày / 4 đêm

Phương tiện: Đi đường bộ, nhập cảnh bằng hộ chiếu)

Khởi hành: 21/10

Giá từ: 5.990.000₫

Tour Trung Quốc: Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang - Côn Minh

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: 20/10; 03,10,24/11; 02, 14, 22/12

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 13.900.000₫

Hà Nội - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Hà Nội

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 12, 19, 26/10/2016

Phương tiện: Máy bay Vietnam Airline

Giá từ: 17.500.000₫

Du lịch Trung Quốc: Thành Đô - Cửu Trại Câu [Khởi hành 26/10/2016]

Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

Bay hàng không Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: 26/10/2016

Giá từ: 17.900.000₫

Du lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Xe du lịch đời mới

Ngày khởi hành: 30/8; 04,09,14,19,24,29/9; 04,09,14,19,24,29/10;03,08,13,18/11

Giá từ: 9.590.000₫

Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

Thời gian: 7 Ngày 6 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: 15, 22, 29/10; 3/11/2016

Giá từ: 14.800.000₫

Tour du lịch Trung Quốc: Nam Ninh - Quế Lâm [Khởi hành tháng 8,9,10/2016]

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Xe du lịch đời mới

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá từ: 4.690.000₫

Du lịch Trung Quốc: Thành Đô - Mậu Huyện - Mâu Ni Câu - Cửu Trại Câu - Nga Mi Sơn

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Bay hàng không Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

Giá từ: 19.700.000₫

Du lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh [Khởi hành 26/3/2016]

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Bay Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: 26/3/2016

Giá từ: 14.600.000₫

Du lịch Trung Quốc: Tây An - Lạc Dương - Khai Phong - Trịnh Châu

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Bay China Airlines

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

Giá từ: 18.300.000₫

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Tô Châu - Thượng Hải

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Bay hàng không Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

Giá từ: 14.900.000₫