Tìm kiếm
Xem thêm

Ngày khởi hành: 18, 30/8; 01, 13, 22, 27/9; 11, 25/10/2023

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietjet Air

 

 

Giá từ: 10.990.000₫

Khởi hành: 34/4/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 13.990.000₫

Khởi hành: 28/4/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 13.990.000₫

Khởi hành: 27/1/2020 (Mùng 3 Tết)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không China Airlines

Giá từ: 15.990.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 22/1 - 26/1/2023 (Ngày 1 Tết AL)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không: Vietnam Airlines

Giá từ: 18.990.000₫

Khởi hành: 18/1 - 22/1/2023 (Ngày 27 Tết AL)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 14.990.000₫

Khởi hành: 10/03, 27/03, 29/03/2023

Thời gian: 05 ngày 04 đêm - Bay ngày

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines

 

Giá từ: 15.490.000₫

Khởi hành: 29/8, 31/10, 28/11/2019

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không Korea Air

Giá từ: 19.500.000₫

Xem thêm

Ngày khởi hành: 23, 28/7; 15/9/2023

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines + tàu cao tốc

 

Giá từ: 20.690.000₫

Khởi hành: 12/7; 23, 28/8/2023

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 22.590.000₫

Khởi hành: 3, 10, 17/1; 7, 14, 21, 28/2; 11, 13, 25, 27/03; 08, 10, 17, 22/04; 01, 06, 15, 20, 29/05; 03, 12, 17, 26/06; 01, 10, 15, 24, 29/07/; 07, 12, 21, 26/08/2020...

 

Giá từ: 9.490.000₫

Khởi hành: 6, 13, 20/1; 3, 10, 17, 24/2; 02, 16, 30/3; 13, 27/04; 11, 25/05; 08, 22/06; 06, 20/07; 03, 17/08; 14, 28/09; 12, 26/10; 09, 23/11; 07, 21/12/2020

Giá từ: 8.990.000₫

Xem thêm

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Hàng không: Eva Airlines 5*

Khởi hành: 30/03; 06, 26/4/2024

Giá từ: 88.900.000₫

Khởi hành: 02, 25/4; 15, 29/5; 05, 12/6/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Giá từ: 49.900.000₫

Khởi hành: 24/4; 12/6; 26/9; 23/10/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Phương tiện: Máy bay, ô tô

Giá từ: 149.900.000₫

Thời gian: 16 ngày 15 đêm

Phương tiện: Máy bay, ô tô

Giá từ: 104.990.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 14/7, 23/9/2023

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 33.990.000₫

Ngày khởi hành: 22/7; 8, 19/8/2023

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 34.990.000₫

Khởi hành: 21/06/2019

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 34.490.000₫

Khởi hành: 16/05/2019

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 32.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 14/02, 28/02, 13/03, 27/03, 17/04, 8/05, 12/06, 26/06/2020

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 43.900.000₫

Khởi hành: 15/03; 12/04; 10/05; 31/05; 14/06; 05/07; 16/08; 15/09; 24/09; 25/10/2020

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 42.900.000₫

Khởi hành: 6/11-12/11/2019

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hàng không China Southern Airlines 

Giá từ: 41.900.000₫

Khởi hành: 25/7, 1/8, 22/9, 10/10, 21/11

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 47.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 19/9; 03/10; 01/11/2023 và 12/3/2024

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates Airlines 

Giá từ: 27.900.000₫

Khởi hành 20/02; 20/03; 27/03; 10/04/2019

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates Airway

Tiêu chuẩn 4 - 5*

Giá từ: 21.900.000₫

Khởi hành Theo yêu cầu

Hàng không Qatar Airways

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Tiêu chuẩn 4*

Giá từ: 27.900.000₫

Khởi hành 19/09; 10/10; 20/11; 05/12

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Máy bay 2 chặng hãng hàng không  5* Emirates và ô tô đời mới

Giá từ: 23.990.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 29/12/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Cathay Dragon

Giá từ: 17.980.000₫

Khởi hành 12, 18/4; 16, 23, 30/05; 6, 13, 20, 27/06; 4, 11, 18, 25/07; 8, 15, 22/08; 12, 26/09; 10, 24/10/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 13.360.000₫

Khởi hành 19, 31/05; 07, 14, 21, 28/06; 12,19, 26/07; 09, 16/08; 13, 27/09; 11, 25/10/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 12.680.000₫

Khởi hành 04 & 18/05/2018

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Hongkong Airlines và Air Macau

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 18.180.000₫

Xem thêm

Khởi hành hàng ngày

Thời gian 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm

Tiêu chuẩn 4*

Phương tiện ô tô

Giá từ: 1.350.000₫

Thời gian: 3 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa

Giá từ: 2.050.000₫

Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa 

Giá từ: 1.500.000₫

Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa

Giá từ: 1.300.000₫

Xem thêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 13/2/2020

Phương tiện: Tàu hỏa K4 điều hòa + ô tô

Giá từ: 5.990.000₫

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 12/2/2020

Phương tiện: Tàu hỏa + Ô tô

Giá từ: 5.990.000₫

Khởi hành thứ 6, 7 hàng tuần từ tháng 5, 6, 7, 8/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietjet Air

Giá từ: 5.590.000₫

Khởi hành 27/04; 31/05; 07, 14, 21, 28/06; 05, 12, 19, 26/7; 02/08; 09, 16/08/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Phương tiện máy bay, Ô-tô

Giá từ: 5.090.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 16, 30/10; 6, 27/11; 11, 18, 25/12/2019; 12, 26/2/2020; 04, 11, 18, 25/3/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6.790.000₫

Khởi hành 10, 17, 24, 31/05; 7, 14, 21, 28/06; 5, 12, 19, 26/07/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + Ô tô

Giá từ: 6.790.000₫

Khởi hành 24/11, 22/12; 16/03/2019

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Máy Bay + Ô Tô

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 5.690.000₫

Khởi hành 1,7,8,14,15,21,22,28,29/6,  5,6,12,13,19,20,26,27/7 và 2,9,16,23/8/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 6.990.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 19/10/2019; 02/11/2019; 16/11/2019; 30/11/2019; 14/12/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietnam Airline

Giá từ: 6.590.000₫

Khởi hành 9,16,23,30/05; 6,13,20,27/06; 4,11,18,25/07/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + ô tô

Giá từ: 6.990.000₫

Khởi hành: 27/4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng Không Vietjet

Giá từ: 9.800.000₫

Khởi hành: 27/4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng Không Vietjet

Giá từ: 9.950.000₫

DU LỊCH THÁI LAN

DU LỊCH HÀN QUỐC

DU LỊCH CHÂU ÂU