Tìm kiếm
Xem thêm

Ngày khởi hành: 18, 30/8; 01, 13, 22, 27/9; 11, 25/10/2023

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietjet Air

 

 

Giá từ: 10.990.000₫

Khởi hành: 34/4/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 13.990.000₫

Khởi hành: 28/4/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 13.990.000₫

Xem thêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không: Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: Tháng 6,7,8/2023

Giá từ: 7.890.000₫

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không: Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: Tháng 6, 7, 8/2023

Giá từ: 7.890.000₫

Khởi hành: 27/01/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng không Air Asia

Giá từ: 9.890.000₫

Xem thêm

Ngày khởi hành: 23, 28/7; 15/9/2023

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines + tàu cao tốc

 

Giá từ: 20.690.000₫

Khởi hành: 12/7; 23, 28/8/2023

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 22.590.000₫

Khởi hành: 3, 10, 17/1; 7, 14, 21, 28/2; 11, 13, 25, 27/03; 08, 10, 17, 22/04; 01, 06, 15, 20, 29/05; 03, 12, 17, 26/06; 01, 10, 15, 24, 29/07/; 07, 12, 21, 26/08/2020...

 

Giá từ: 9.490.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 29/12/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Cathay Dragon

Giá từ: 17.980.000₫

Khởi hành 12, 18/4; 16, 23, 30/05; 6, 13, 20, 27/06; 4, 11, 18, 25/07; 8, 15, 22/08; 12, 26/09; 10, 24/10/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 13.360.000₫

Khởi hành 19, 31/05; 07, 14, 21, 28/06; 12,19, 26/07; 09, 16/08; 13, 27/09; 11, 25/10/2018

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 12.680.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 25/4; 21/5; 9, 25/6; 15/9; 8/10/2020

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Hàng không Turkey Airlines

Giá từ: 49.900.000₫

Khởi hành: 23/01; 27/01/2020 (Mùng 3 Tết); 25/04; 22/05; 21/07; 05/8; 23/08/2020

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Hàng không 5* Qatar

Giá từ: 49.900.000₫

Khởi hành: 25/1; 27/2; 24/3; 28/4; 26/6; 30/7;  29/8; 26/9; 24/10; 21/11; 29/12/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Hàng không Turkish Airlines

Giá từ: 59.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 14/02, 28/02, 13/03, 27/03, 17/04, 8/05, 12/06, 26/06/2020

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 43.900.000₫

Khởi hành: 15/03; 12/04; 10/05; 31/05; 14/06; 05/07; 16/08; 15/09; 24/09; 25/10/2020

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 42.900.000₫

Khởi hành: 6/11-12/11/2019

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hàng không China Southern Airlines 

Giá từ: 41.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 19/9; 03/10; 01/11/2023 và 12/3/2024

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates Airlines 

Giá từ: 27.900.000₫

Khởi hành 20/02; 20/03; 27/03; 10/04/2019

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Hàng không 5* Emirates Airway

Tiêu chuẩn 4 - 5*

Giá từ: 21.900.000₫

Khởi hành Theo yêu cầu

Hàng không Qatar Airways

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Tiêu chuẩn 4*

Giá từ: 27.900.000₫

Xem thêm

Khởi hành hàng ngày

Thời gian 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm

Tiêu chuẩn 4*

Phương tiện ô tô

Giá từ: 1.350.000₫

Thời gian: 3 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa

Giá từ: 2.050.000₫

Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Tàu hỏa 

Giá từ: 1.500.000₫

Xem thêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 13/2/2020

Phương tiện: Tàu hỏa K4 điều hòa + ô tô

Giá từ: 5.990.000₫

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 12/2/2020

Phương tiện: Tàu hỏa + Ô tô

Giá từ: 5.990.000₫

Khởi hành thứ 6, 7 hàng tuần từ tháng 5, 6, 7, 8/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietjet Air

Giá từ: 5.590.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 9, 16, 23/5; 13, 20, 27/6; 04, 11, 25/7; 01, 08/8; 12, 19, 26/9/2024

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không: Vietjet Air

Giá từ: 6.990.000₫

Khởi hành: 16, 30/10; 6, 27/11; 11, 18, 25/12/2019; 12, 26/2/2020; 04, 11, 18, 25/3/2020

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6.790.000₫

Khởi hành 10, 17, 24, 31/05; 7, 14, 21, 28/06; 5, 12, 19, 26/07/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + Ô tô

Giá từ: 6.790.000₫

Xem thêm

Khởi hành: 19/10/2019; 02/11/2019; 16/11/2019; 30/11/2019; 14/12/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietnam Airline

Giá từ: 6.590.000₫

Khởi hành 9,16,23,30/05; 6,13,20,27/06; 4,11,18,25/07/2019

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Máy bay Vietjet + ô tô

Giá từ: 6.990.000₫

Khởi hành: 27/4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hàng Không Vietjet

Giá từ: 9.800.000₫

DU LỊCH NHẬT BẢN

DU LỊCH HÀN QUỐC

ĐỐI TÁC