Du lịch Lào

Sắp xếp theo:
Chương Trình Tham Quan Đất Nước Triệu Voi: Paksan - Viên Chăn - Luông Prabang - Xiêng Khoảng

Khởi hành: 25 hàng tháng, 28/12; 26/1/2020 (M2 tết âm)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 9.490.000₫

Du lịch Lào mùng 2 Tết Nguyên Đán: Hà Nội - Xiêng Khoảng - Viên Chăn - Hà Nội

Khởi hành: 26/1/2020 (Mùng 2 Tết âm)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 6.990.000₫

Lào - Miền Đất Triệu Voi

Khởi hành: 15 và 30 hàng tháng; ngày 27/12/2019, 26/01/2020 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 8.900.000₫

Hà Nội - Viên Chăn - Udon Thani - Ban Chiang

Khởi hành: 21/3/2019

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hàng không Vietnam Airline

Giá từ: 11.390.000₫

Tour tham gia lễ hội Té nước Lào: Lào - Đông Bắc Thái

Khởi hành: 13/4; 27/4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Ô tô

Giá từ: 6.800.000₫

Tour Lào mùng 2 Tết: Lào - Đông Bắc Thái Viêng Chăn - Udon Thani

Khởi hành 6/2/2019 (Mùng 2 Tết)

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Phương tiện Ô Tô

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 6.800.000₫

Du lịch Lào - Đông Bắc Thái Viêng Chăn - Udon Thani

Khởi hành 13/2, 27/2, 13/3, 03/04, 17/4 (Tết Lào), 24/4, 01/5, 15/5, 29/5/2019

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 9.990.000₫

Du lịch Lào - đất nước triệu voi: Paksan - Viên Chăn - Luông Prabang - Xiêng Khoảng

Khởi hành 25 hàng tháng; 28/12 (Tết Dương lịch); 6; 8/2 (Mùng 2; 4 Tết Âm lịch)

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Tiêu chuẩn 2*

Giá từ: 9.490.000₫

Du lịch Lào - đất nước Triệu Voi: Paksan - Viên Chăn - Luông Prabang - Xiêng Khoảng

Khởi hành 25 hàng tháng

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Xe du lịch ô tô đời mới

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 9.490.000₫

Chương trình xem bóng đá tại Lào: Hà Nội - Viêng Chăn - Hà Nội

Khởi hành 07/11 – 9/11/2018

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe du lịch

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 4.890.000₫

Lễ hội té nước cổ truyền đất nước Triệu Voi - Lào: Hà Nội - Xiêng Khoảng - Luôngphabang - Viêngchăn - Paksan - Hà Nội

Khởi hành 12/04/2018

Thời gian 6 ngày 5 đêm

Phương tiện Ô Tô

Tiêu chuẩn 2 - 3*

Giá từ: 8.890.000₫

Du lịch Lào - Đông Bắc Thái Lan: Hà Nội - Vinh - Viêng Chăn - Udon Thani - Paksan - Hà Nội

Khởi hành 12, 26/04; 05, 19/6; 03, 17/07; 28/08

Thời gian 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Ôtô

Tiêu chuẩn 3*

Giá từ: 7.690.000₫