Du lịch Nga

Sắp xếp theo:
[Hồ Chí Minh] Du Lịch Nga Bay VNA 10N9Đ: SG/ĐN/HN - Matxcova - St. Petersburg - Matxcova - HN/ĐN/SG

Khởi hành: 27/04; 29/07; 05, 12, 19, 31/08  02/09; 14, 16, 19, 23/10; 13, 27/11; 11/12/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

 

Giá từ: 44.900.000₫

[Hồ Chí Minh] Du Lịch Nga Thăm Làng Volga: Sài Gòn// Đà Nẵng // Hà Nội - Matxcova - St.Petersburg - Tver...

Khởi hành: 15, 20, 22, 29/5; 03, 10, 12, 17, 24, 26, 29/6; 06, 08, 10, 17, 20, 22, 24, 31/7; 07, 26/8; 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30/9; 02, 05, 07, 09/10/2020

Giá từ: 48.900.000₫

[Hồ Chí Minh] Du lịch Nga Thăm Khu Datra: Hà Nội/Sài Gòn - Matxcova - St.Petersburg - Hà Nội/Sài Gòn

Khởi hành: 25/07; 08/08; 04/09; 11/09; 09/10; 15/10; 20/11; 18/12/2020

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Hàng không Quốc gia Nga (Aeroflot)

Giá từ: 42.900.000₫

[Hồ Chí Minh] Du Lịch Nga 2020 bay SU 8N7Đ: Hà Nội/Sài Gòn - Matxcova - St. Petersburg - Hà Nội/Sài Gòn

Khởi hành: 30/5; 06, 12, 20, 26/06; 02, 11/07; 18, 25/09; 02/10/2020

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Hàng không Quốc gia Nga (Aeroflot)

Giá từ: 46.900.000₫

[Hồ Chí Minh] Sài Gòn - Matxcova - St. Petersburg - Matxcova - Sài Gòn

Khởi hành: 27/01/2020 (mồng 3 Tết Nguyên Đán), 14/02/2020, 06/03/2020

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 44.900.000₫

Du Lịch Nga Bay VNA 10N9Đ: SG/ĐN/HN - Matxcova - St. Petersburg - Matxcova - HN/ĐN/SG

Khởi hành: 27/04; 29/07; 05, 12, 19, 31/08  02/09; 14, 16, 19, 23/10; 13, 27/11; 11/12/2020

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Giá từ: 44.900.000₫

Du Lịch Nga Thăm Làng Volga: SG// ĐN // HN - Matxcova - St.Petersburg - Tver - Matxcova - HN // ĐN//SG

Khởi hành: 15, 20, 22, 29/5; 03, 10, 12, 17, 24, 26, 29/6; 06, 08, 10, 17, 20, 22, 24, 31/7; 07, 26/8...

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Giá từ: 48.900.000₫

Du lịch Nga Thăm Khu Datra: Hà Nội - Matxcova - St.Petersburg - Hà Nội

Khởi hành: 25/07; 08/08; 04/09; 11/09; 09/10; 15/10; 20/11; 18/12/2020

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Hàng không Quốc gia Nga

Giá từ: 42.900.000₫

Du Lịch Nga 2020 bay SU 8N7Đ: Hà Nội - Matxcova - St. Petersburg - Hà Nội

Khởi hành: 30/5; 06, 12, 20, 26/06; 02, 11/07; 18, 25/09; 02/10/2020

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Hàng không Quốc gia Nga

Giá từ: 46.900.000₫

Sài Gòn/Hà Nội - Matxcova - St. Petersburg - Matxcova - Hà Nội/ Sài Gòn

Khởi hành: 13/12/2019, 27/01/2020 (mồng 3 Tết Nguyên Đán), 14/02/2020, 06/03/2020

Thời gian: 9 ngày 9 đêm

Giá từ: 44.900.000₫

Du lịch Nga 2019: Matxcova - ST. Petersburg - Matxcova

Khởi hành: 30/3; 20/4; 27/4; 4, 11, 18, 25/5; 11/05; 1, 8/6; 13, 15, 20, 22, 27, 29/6; 4,11,13,16/7; 18,23,25,27/7/2019;....

Bay hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 44.900.000₫

Du lịch Nga cung đường vàng 2019: Moscow - ST.Petesrburg

Khởi hành 07/02; 06/06; 06/07; 03/08; 12/09; 05/10; 09/11/2019

Thời gian 7 ngày 6 đêm

Hàng không Vietnam Airlines

Giá từ: 43.900.000₫