Chương trình khảo sát và du lịch Nha Trang - Đà Lạt hè 2017

Chương trình khảo sát và du lịch Nha Trang - Đà Lạt hè 2017

Là một hoạt động thường niên của công ty, HANOTOURS quyết định tổ chức chuyến du lịch Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày 4 đêm cho cán bộ nhân viên toàn công ty nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên cũng như phần thưởng cho một năm làm việc hăng say và hiệu quả. Chuyến du lịch đã thu lại nhiều thành quả và là khoảng...

Là một hoạt động thường niên của công ty, HANOTOURS quyết định tổ chức chuyến du lịch Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày 4 đêm cho cán bộ nhân viên toàn công ty nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên cũng như phần thưởng cho một...Xem tiếp