Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam ở Châu Âu

Một trong những những việc cần chuẩn bị trước chuyến du lịch Châu Âu là ghi lại các thông tin về đại sứ quán và lãnh sự quán của Việt Nam tại các nước Châu Âu, thông thường sẽ không có sự cố lớn tuy nhiên trong những trường hợp cần thiết bạn hãy đảm bảo rằng đã có sẵn đầy đủ các thông tin. HanoTours xin cung cấp thông tin tất cả các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Việt Nam ở Châu Âu để các bạn tiện tham khảo.

TẠI ANH

TẠI ÁO

Địa chỉ: 12-14 Victoria, Luân Đôn, W8, 5RD
Điện thoại: (44-20) 7937 1912
Fax: (44-20) 7565 3853
Email: vnemb.uk@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Felix-Mottl - Strabe A - 1190 Viên
Điện thoại: (43-1) 368 0755
Fax: (43-1) 368 0754
Email: vnemb.at@mofa.gov.vn

 

 

TẠI BA LAN

TẠI BÊ-LA-RÚT

Địa chỉ: UL Resorowa 36 02-956 Warszawa
Điện thoại: (48-22) 6516 098, ext: 50
Fax: (48-22) 6516 095
Email: vnemb.pl@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 220040 Minsk, phố Mozajskovo, nhà 3
Điện thoại/Fax: (37-51) 7237 4879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

 

 

TẠI BỈ

TẠI BUN-GA-RI

Địa chỉ:  Đại lộ General Jacques 11050 Bruxelles
Điện thoại:  (32-2) 379 2731
Fax: (32-2) 374 9376
Email: vnemb.be@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1
Điện thoại: (359-2) 9632 743, ext: 201
Fax: (359-2) 9633 658
Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn

 

 

TẠI ĐAN MẠCH

TẠI ĐỨC

Địa chỉ: Gammel Vartov Vẹ 20-2900 Hellekup Copenhagen
Điện thoại: (45) 3918 3932
Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin – Treptow
Điện thoại: (49-30) 5363 0108
Fax: (49-30) 5363 0200
Email:  vnemb.de@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Villa Hà Nội, Kennedy-Alle 49, Frankfurt/M
Điện thoại: (49-69) 79533 650
Fax: (49-69) 79533 6511
Email: tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn

 

 

TẠI HÀ LAN

TẠI HUNG-GA-RY

Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague
Điện thoại: (31-70) 364 8917
Fax: (31-70) 364 8656
Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 1146 Budapest – Thokoly Ut 41
Điện thoại: (36-1) 3425 583
Fax: (36-1) 3528 798
Email: vp-budapest@mofa.gov.vn

 

 

TẠI HY LẠP

TẠI NA-UY

Địa chỉ: 54 đường Iereos Dousi, Marousi 15126
Điện thoại: (30-210) 6128 733
Fax: (30-210) 6128 734
Email: vnemb.gr@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Olavs Gate 21C, 0165 Oslo
Điện thoại: (47) 2220 3300; 
Fax: (47) 2220 3301
Email: vietnamnorway@gmail.com

 

 

TẠI NGA

TẠI PHÁP

Địa chỉ: Bolshaya Pirogovskaya,13 Matxcơva
Điện thoại: (7-499) 245 1092
Fax: (7-499) 246 3121
Email: vnemb.ru@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 107/1, Pushkinskaya, Vladivostok
Điện thoại: (7-4232) 226 927
Fax: (7-4232) 261 496
Email: consul.vladivostok@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 411 - DIVS-22, Karla Libknhesta – 620075, Ekaterinburg
Điện thoại: (7-343) 253 0280
Fax: (7-343) 253 0282
Email: consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Điện thoại: (33-1) 4414 6400
Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnemb.fr@mofa.gov.vn

 

 

TẠI PHẦN LAN

TẠI RU-MA-NI

Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Điện thoại: (358) 9622 9900
Fax: (358) 9622 99022
Email: vnemb.fi@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Str.C.A. Roseth Nr.35 Sector 2, Bucaest
Điện thoại: (4021) 3110 334, ext: 50
Fax: (4021) 3121 626
Email: vnemb.romania@mofa.gov.vn    

 

 

TẠI SÉC

TẠI SLO-VA-KI-A

Địa chỉ: Plzenská 214 - 150 00 - Praha 5
Điện thoại: (42-02) 5721 1540
Fax: (42-02) 5721 1792
Email: vnemb.cz@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 15 Dunajska, Bratislava,  Slovakia - PO 81108
Điện thoại: (421) 25245 1263
Fax: (421) 25245 1273
Email: vnemb.sl@mofa.gov.vn

 

 

TẠI TÂY BAN NHA

TẠI THỔ NHĨ KỲ

Địa chỉ: Avenida Alfonso XIII, No.5 – 28016 Madrid
Điện thoại: (34) 91510 2867
Fax: (34) 91415 7067
Email: vnemb.es@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Koza, No 109, G.O.P, Ankara
Điện thoại: (90-312) 4468 049
Fax: (90-312) 4465 623
Email: dsqvnturkey@mofa.gov.vn

 

 

TẠI THỤY ĐIỂN

TẠI THỤY SĨ

Địa chỉ: Orby Slottsvag 26125 ALVSJO – Stockholm
Điện thoại: (46-8) 5562 1071
Fax: (46-8) 5562 1080
Email: vnemb.se@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Schlosslistrasse 26-3008 Bern
Điện thoại: (41-31) 388 7878
Fax: (41-31) 388 7879
Email: vnemb.ch@mofa.gov.vn

 

 

TẠI U-CRAI-NA

TẠI U-DƠ-BÊ-KÍT-XTAN

Địa chỉ: 51 Tovarna – phố 01103/ Kiev
Điện thoại/Fax: (380-44) 2845 5442
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 100 phố Rashidov, Tashkent-700084
Điện thoại: (998-71) 1356 493
Fax: (998-71) 1206 265
Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn

 

 

TẠI Ý

 

Địa chỉ: Via Clitunno 34 00198 Roma
Điện thoại: (39-06) 6616 0726
Fax: (39-06) 6615 7520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: